Kinh Kha

Tác giả:

Tráng sĩ ra đi không trở lại
Nắng chiều sông Dịch ngó mong ai
Gươm dài gió hắt mờ quan ải
Liễu rũ bờ xa lệ vắn dài


Thảo luận cho bài: "Kinh Kha"