Kô-đắc

Tác giả:

Kề bên nhau má đậm mầu Kô-đắc
Bạc phếch trời mây xa lắc tình lơ

Thảo luận cho bài: "Kô-đắc"