Kỷ niệm

Tác giả:

thương tặng V.

lá thư không ngày tháng
viết từ trên cao
xuôi dòng
ký ức
xanh

chữ tiếp chữ
phi trường nối hai bờ thương nhớ
sáng thư viện
nắng nhạt nhòa
hôn bờ mi khép chữ rơi
ai có nhớ

thêm một đôi giấy rời
từ món quà trao tay mùa thu muộn
vượt đại dương ngược về một thời rất đẹp

dòng thơ
xin chảy mãi chẳng ngừng
vẫn chỉ dành cho một người yêu duy nhất

041002

Thảo luận cho bài: "Kỷ niệm"