Kỷ niệm (I)

Tác giả:

Yêu đứt đoạn trưa trụi đường nắng lửa
Kỷ niệm xoe tình bóng nửa đời sau.

Thảo luận cho bài: "Kỷ niệm (I)"