Kỷ Niệm Như Mơ

Tác giả:

Kỷ niệm như hoa

Dư hương tàn lụi
Kỷ niệm như bụi
Vàng lá thư xưa

Kỷ niệm như mưa
Xóa mờ quá khứ
Buồn chi tình cũ
Hững hờ vòng tay

Kỷ niệm như mây
Bay qua xóm nhỏ
Buồn chi cây cỏ
Rồi cũng héo khô

Kỷ niệm như mơ
Người là sương khói
Chờ nhau mỏi mòn
Một đời lạnh câm

Kỷ niệm như sao
Duyên tình đã lỡ
Còn đâu duyên thề
Ngại ngùng lòng ai

Kỷ niệm như trăng
Miên man sầu nhớ
Nghìn thu nhạt nhòa
Phải đành xa nhau

Thảo luận cho bài: "Kỷ Niệm Như Mơ"