Kỷ Niệm Trái Tim

Tác giả:

Kỷ Niệm Trái Tim

Vĩnh Cát


Có dòng sông nào không mang nỗi đau bờ lở
Có trái tim nào không phải chịu nỗi đắng cay
Có tình yêu nào không chịu số phận chia ly
Có thời gian nào xóa dịu được vết thương đau

ĐK :

Ôi ! Giọt nước gọi lòng tôi sóng vũ điệu thời gian
Ôi ! Kỷ niệm của tình yêu, kỷ niệm của trái tim
Ôi ! Kỷ niệm của tình yêu, kỷ niệm của trái tim
Hơ hơ hơ hờ hờ hờ hơ…. Hơ hơ hơ hơ hờ hớ hờ hơ …

 

Thảo luận cho bài: "Kỷ Niệm Trái Tim"