Kỷ Niệm Xanh

Tác giả:

Ngày anh tôi mới lớn
Ôm cây đàn du ca
Giai điệu xuân chín sớm
Đọng nhớ trong sân nhà…
Chiều chiều mở máy hát
Tôi ra ngõ đứng nghe
Đĩa xoay – vòng trái đất
Anh tôi chưa thấy về.

Ngày tuổi tôi mới lớn
Anh tôi tóc sang màu
Ôm cây đàn cũ kỹ
Ngồi hát với đêm thâu
Giai điệu xanh ngân nga
Tình yêu ngày êm ái
Anh hát tặng em gái
Và tặng ngày hôm qua.

Thảo luận cho bài: "Kỷ Niệm Xanh"