Kỳ Quan Mẹ

Tác giả:

Kỳ Quan Mẹ

Thủy Lâm Synh


Trình bày:
Thy Bình

 

Trên thế gian nầy có nhiều kỳ quan
Có thật nhiều kỳ quan
Nhưng kỳ quan đẹp vẫn là Mẹ của ta
Mẹ của ta là kỳ quan đẹp nhất
Trên thế gian nầy Mẹ là kỳ quan !..

Em hãy ngồi xuống đây, anh hãy trọn vòng tay
Ôm mẹ thật lòng, hôn mẹ thật nồng
Đừng đợi mẹ vụt khỏi tầm tay
Mẹ vụt khỏi tầm tay mình ân hận lắm
Trên thế gian nầy chẳng còn gì đâu
Nếu mẹ đi vào, đi vào thiên thu !

Ta có thân nầy cũng nhờ Mẹ sinh ra
Mẹ sinh ra và Mẹ nuôi ta lớn
Công biển trời .. cao vời vợi
Cả cuộc đời khó đáp ơn sâu !
Cả cuộc đời khó đáp ơn sâu !

[ hát lại từ đầu ]
[ hát lại từ “Em hãy ngồi…….. ]
[ lập lại câu cuối ]

 

 

Thảo luận cho bài: "Kỳ Quan Mẹ"