Ký Sự Chiến Tranh – Văn Chương Một Thời Để Nhớ

Tác giả:

Ký Sự Chiến Tranh – Văn Chương Một Thời Để Nhớ

” Ký sự chiến tranh” tuyển chọn những tác phẩm ký sự tiêu biểu của giai đoạn văn học chiến tranh và cách mạng ( 1945 – 1979) tái hiện lại các sự kiện, hiện tượng tương đối hoàn chỉnh, đã ghi lại một cách trung thực đầy xúc động những diễn biến của những sự kiện vĩ đại vào bậc nhất trong lịch sử chống xâm lược của dân tộc, dành lại độc lập và thống nhất đất nước của đồng bào và chiến sĩ ta trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ
14404_p20798 (1)

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: Nxb văn học
  • Nhà phát hành: Fahasa
  • Khối lượng: 350.00 gam
  • Kích thước: 13.5×20.5 cm
  • Ngày phát hành: 2007
  • Số trang: 368

Thảo luận cho bài: "Ký Sự Chiến Tranh – Văn Chương Một Thời Để Nhớ"