Kỷ Sửu cửu nguyệt liên dạ phong vũ độc toạ vô liêu dẫn mãn bất chỉ hựu văn đồng ấp nhất lão tồ lạc nhân cảm tác vân

Tác giả:

Giang sơn phong vũ cận trùng dương
Bần bệnh quy lai tửu hậu cuồng
Văn đạo tây lân vong nhất lão
Bất tri thử khứ thị hà hương
Tử sinh khào tích chân nhàn sự
Hào khấp sinh tiêu uổng đoạn trường
Tuý hĩ thiêm bôi hựu thiêm tuý
Bằng song ngưỡng diện khán thương thương.

Bản dịch của Lê Phụng

Trùng dương mưa gió xạc xào
Hưu quan nghèo bệnh rượu vào thơ ra
Xóm Tây có đám ông già
Chuyến này chẳng biết ông qua quê nào
Xương cùng xương sống lạ đâu
Khóc than kèn sáo thêm đau đớn lòng
Say rồi uống nữa say cuồng
Bầu trời u ám ngoài song ngẩng nhìn

Thảo luận cho bài: "Kỷ Sửu cửu nguyệt liên dạ phong vũ độc toạ vô liêu dẫn mãn bất chỉ hựu văn đồng ấp nhất lão tồ lạc nhân cảm tác vân"