Kỷ Sửu trùng dương kỳ 1

Tác giả:

Phong vũ tiêu tiêu cửu nguyệt thiên,
Sơn hà cử mục tụi kham liên.
Tiểu trì lục trướng nãi như thử,
Khứ tuế hoàng hoa thù bất nhiên.
Liễu diệp thuỳ thanh quang thấu nhật,
Trúc ly tích thuý mộ phù yên.
Cận lai bất tác đăng cao hứng,
Tuý ngoạ hàn song bão úng miên.

Bản dịch của Lê Phụng

Gió mưa tháng chín xạc xào
Cảnh ngoài trông thấy mà xao xuyến lòng
Lên cao mực nước ao trong
Hoa vàng năm ngoái nay trồng muộn hoa
Mặt trời mành liễu xiên qua
Giậu tre xanh biếc khói là là bay
Chán trò trèo núi năm nay
Bên song ôm hũ uống say ngủ vùi

Thảo luận cho bài: "Kỷ Sửu trùng dương kỳ 1"