Kỷ Sửu trùng dương kỳ 2

Tác giả:

Trùng dương hà xứ bất tê phan,
Ẩn kỷ thiên dung nhất lão nhàn.
Hoa diệc ái tàn khai vị đắc,
Tửu nhân thị ẩm tích thành khan.
Tạc tiêu thậm vũ thuỷ khuy hạng,
Thử dạ vô vân nguyệt thướng sơn.
Bệnh nhãn mông lung thừa tuý vọng,
Hàn yên sơ ảnh hữu vô gian.

Bản dịch của Lê Phụng

Hội trùng dương leo non ngàn
Một mình tựa ghế lão nhàn thảnh thơi
Hoa chậm nở ngại sớm rơi
Lão say ham rượu hoá người rượu khem
Bửa qua ngõ ngập mưa đem
Tối nay mây tạnh trăng lên lững lờ
Cơn say mắt kém lơ mơ
Nửa không nửa có nhạt mờ khói bay

Thảo luận cho bài: "Kỷ Sửu trùng dương kỳ 2"