Ký ức

Tác giả:

Một chút mưa Xuân đằm nỗi nhớ

Một chút heo may thành duyên nợ

Ngồi thương hun hút bóng quê nhà

Ta biết tình em mùa tuổi nở

Mười mấy Xuân rồi không nhớ nữa

Lộc đào Quảng Bá nhắc mình, hoa…

Hư ảo Tây Hồ sương buổi ấy

Như mắt em buồn hôm tiễn vậy

Sâm cầm thót giọng hót về đâu?

Xa quê lâu quá chừng quay lại

Thơm nụ hôn đầu em vụng dại

Lá bàng ký ức – mảnh trăng xanh!

Năm tháng liêu xiêu từng mái cổ

Lời hẹn âm thầm nơi góc phố

Giật mình, mưa bụi rắc phân vân…

Thảo luận cho bài: "Ký ức"