Ký ức lời ru

Tác giả:

Điệu ru từ thuở chào đời 
Đưa ta về lại một thời bình yên 
Lời ca của mẹ ngọt hiền 
ủ đời ta giữa trăm miền khổ đau

Thảo luận cho bài: "Ký ức lời ru"