ký ức trống

Tác giả:

đôi tình nhân đi trong mưa
giọt to giọt nhỏ vỗ bừa trên môi
mưa tạnh rồi mưa lại rơi
tưởng chừng nhịp thở cũng bời bời theo
đôi tình nhân dưới hàng keo
giọt che giọt khuất lại trèo lên môi

Thảo luận cho bài: "ký ức trống"