Lá Đắng

Tác giả:

Cuộc đời có lắm những bể dâu
Lá đắng vì đâu đổ lệ sầu
Đã trót sinh ra là lá đắng
Thôi đành một kiếp lá sầu đâu
Ai đó hỏi lá vì sao đắng??
Ngập ngừng lá bảo nặng nghiệp mang
Làm sao trả hết từng giọt đắng
Chỉ giữ cho nhau vị ngọt tràn.


Thảo luận cho bài: "Lá Đắng"