Lạ Lùng

Tác giả:

Lạ lùng

Trưa ra sau bến đứng nhìn
Thấy trời nắng nổi, thấy thinh không đầy
Thấy ngày lộng lẫy, thấy mây
Thấy chim én lượn một bầy ngoài sông

Thấy sao trời đất tưng bừng
Cũng may trong đó… lạ lùng… có ta
Nguyên Nhân

Thảo luận cho bài: "Lạ Lùng"