Là một tia nắng

Tác giả:

Là một tia nắng
Và đôi khi một tia chớp

Là mũi tên bay
Và chiếc lá non kia phất phất trên cành
Nguồn: Trong cát bụi (thơ), Nguyễn Đình Thi, NXB Văn học, 1992

Thảo luận cho bài: "Là một tia nắng"