Lá Mùa Thu

Tác giả:

Nhặt từng chiếc lá mùa thu rơi
Lòng ta không khỏi chút bùi ngùi
Luyến lưu chiếc lá ngày thơ ấu
Yêu nắng yêu mưa lá thắm tươi

Rồi bỗng chiều nao lá đổi màu
Theo làn gió thoảng lá rơi mau
Lá rơi sắc lá khô, vàng, héo
Như kiếp con người có khác đâu

Thảo luận cho bài: "Lá Mùa Thu"