Lá nhớ

Tác giả:

Ai bóc hồn tôi ra khỏi xác
Mà nghe rào rạt thịt lìa xương
Hồn đi quanh quất trên mi mắt
Người gái li quê khóc cuối đường

Xác vẫn tăn teo vèo mảnh lá
Rơi trên bờ lạnh thuở hồng hoanh
Đôi tình nhân trẻ đi cầu tự
Đạp rúi đường đêm – Lá bẽ bàng

Rồi lại chiều mãi lại sớm kia
Lá không in dấu phận chia lìa
Cứ lang thang phố nhờ cơn gió
Nhè nhẹ sang hè rẽ lối khuya.

Thảo luận cho bài: "Lá nhớ"