Lá Nhớ

Tác giả:

Lá vàng, lá đỏ
Lá nhỏ, lá xinh
Thơ thẩn một mình
Em ngồi nhặt lá

Chiều đi vội vã
Lá ngủ như hoa
Năm cánh mượt mà
Như làn mi khép

Em về lối hẹp
Tung lá trên vai
Đếm bước một, hai …
Bóng dài nỗi nhớ

Thảo luận cho bài: "Lá Nhớ"