Lá Thu Vàng Không Rơi

Tác giả:

Lá thu vàng không rơi

Là mùa đông không tới
Tình em yêu không chín
Vạn-cổ-sầu  khôn nguôi !

Lá thu vàng không rơi
Cây xanh không đâm chồi
Mùa  Xuân hoa cỏ úa
Cho mùa hè tuyết rơi  ?!

Lá thu vàng  cứ rơi
Cho đêm tàn ngày tới
Bầy nai tơ choàng dậy
Cùng hoan ca giữa trời.

Lá thu vàng cứ rơi
Nhánh đời thêm lộc mới
Tình em yêu sẽ chín
Mật ngọt đầy em ơi  !!

LÊ NGUYỄN  TRẦM CA   (2008-03 )

 

Thảo luận cho bài: "Lá Thu Vàng Không Rơi"