Là Tình Nhân

Tác giả:

Là tình nhân anh thật tuyệt vời
Đến thăm, đưa đón, dạo muôn nơi
Cây si trước cổng ngày hai bữa
Mưa nắng không màng, tội quá thôi

Lấy về chưa được tròn năm rưỡi
Chàng đã trổ mòi thấy hỡi ơi
Chồng chúa vợ tôi lười như hủi
Đâu có phút nào được thảnh thơi

Thuốc lá phì phèo như ống khói
Rượu bia thế nước uống như chơi
Nhậu nhẹt say sưa quên trời đất
Mặc con, mặc vợ nó …. tả tơi !!!!!!!!!!!!!

Thảo luận cho bài: "Là Tình Nhân"