Lá Vẫn Rơi

Tác giả:

nhìn từng chiếc lá ngoài song cửa

rơi…rơi…rơi…chạm đáy hồn ta
ngân lên những nhớ thương thật lạ
rất nhẹ êm và rất thiết tha !

ta chẳng khóc – sao mắt cay và ướt
có gì đâu – ta nhủ vậy thôi mà
anh thì xa mà ngày thì dài quá
làm thế nào để bớt nhớ thương đây !

trăng đang vơi – ngày đã trở mình
lá vẫn rơi…rơi…lòng ta lạnh vắng !! 

Thảo luận cho bài: "Lá Vẫn Rơi"