Lá Vàng

Tác giả:


Lá vàng ai nhặt tặng em
Cất vào túi áo, lỡ… tèm lem đi :-)
Cầm trên tay mãi thì kỳ
Nhỡ khi đói bụng, lấy gì ăn cơm
Ép vào cuốn tập thơm thơm …..
Sợ người chơi xấu đem “chôm” thì rồi
Cả mùa thu, lá vàng rơi
Thôi, ai tặng hết em thời… nhận ngay.

QD
10/23/01

 

Thảo luận cho bài: "Lá Vàng"