Lạc

Tác giả:

Nắng vàng đốt ngọn gió say
Mưa đêm xối cả tháng ngày về đâu
Tàn xuân lẻ bóng hạ sầu
Đời mênh mông những canh thâu tìm về
Mắt huyền lạc giữa cơn mê
Tình chênh chao nhớ bốn bề mùa sang
Trần ai tri kỷ nhỡ nhàng
Đêm dài giọt đắng vỡ tan giữa đời

(Tặng người một phút chơi vơi…)

Thảo luận cho bài: "Lạc"