Lạc Dấu Chim

Tác giả:

Thu nghẽn dòng chia chiều dần vơi
Con mắt sau lưng thoáng ngậm ngùi
Ga Bắc trong vòng tay bịn rịn
Tôi về hong lại nỗi buồn tôi

Em nhỏ dần như một chấm than!
Lời câm giao động gió thu vàng
Sôi trên bánh sắt tình tri ngộ
Ðẹp ý phong trần, nghĩa hợp tan

Bữa khuya, phở gói, cà phê hộp
Rồi cũng mình tôi với bóng đêm
Vẫy mãi chi em vào tiếc xót
Sau hắt hiu trời, lạc dấu chim

Thảo luận cho bài: "Lạc Dấu Chim"