lạc đường chim việt

Tác giả:

đỏ rồi

những mảnh đồi cong
những thung lũng hẹp
những giòng tiểu khê
hắc nga
đã
xoải cánh về
phương trời nắng ấm
bốn bề cỏ khâu
còn đây
một khối sương mù
làm sao việt điểu
biết
sào nam chi!

Thảo luận cho bài: "lạc đường chim việt"