Lạc mất nhau

Tác giả:

Kiếp này

ta lạc mất nhau
Thì xin
hẹn lại kiếp sau
luân hồi
Duyên ta
trót lỡ làng rồi
Em ngồi đếm
khắc
buồn
trôi
lạnh lùng
Ngồi đây
nghe tiếng muôn trùng
Tình xưa
xin gởi
vào vùng hư vô
Em về
ép giọt lệ khô
Làm mưa
nhỏ xuống
đầy hồ nhớ thương

Thảo luận cho bài: "Lạc mất nhau"