Lạc Mất Nhau

Tác giả:

Trong giòng đời cuộn chảy

Ta đã lạc mất nhau

Thoáng trong nắng miêng mang

Chân lang thang ngõ vắng

Tưởng bóng ai nghiêng nắng

Mắt dõi mắt trông theo

Một thoáng chợt đìu hiu

Tim nhói khẻ muôn chiều

Xa nhau, xa vời quá

Bao nẻo đời xa lạ

Ta đành lạc mất nhau

12/04

ttlu

Thảo luận cho bài: "Lạc Mất Nhau"