Lạc mẹ

Tác giả:

“Đừng sợ nữa chú gà lạc mẹ”
Tôi vuốt ve khẽ nói với gà con
Nhưng tôi hiểu chẳng bao giờ hết sợ
Nếu bên ta, Mẹ đã không còn…
4-1993

Thảo luận cho bài: "Lạc mẹ"