Lại gặp

Tác giả:

Ta đã về đây lại gặp mình
Cõi đời nghiêng ngửa giấc u minh
Níu tay cười xuống hoàng hôn cũ
Vớt mắt em về bến hóa sinh.
(1941)
Tập thơ Những bài thơ lẻ

Thảo luận cho bài: "Lại gặp"