Lại Năm Canh Nhớ Nàng

Tác giả:

Gặp nhau như tình cờ

Nụ hôn nồng tiễn đưa
Ta lên đường bịn rịn
Ðưa nỗi mình bơ vơ

Ðường không xa, bỗng xa
Thoáng mưa bay nhạt nhoà
Rượu đời đâm nhạt nhẽo
Em đầy ngăn nhớ ta

Tiệc vui nào không tàn
Hạnh ngộ rồi chia tan
Ta về sầu đứt nối
Lại năm canh nhớ nàng.

Thảo luận cho bài: "Lại Năm Canh Nhớ Nàng"