Lại… ừ thì…

Tác giả:

Ừ thì…nắng, ừ thì…mưa,
Lập nghiêm mấy độ, vẫn thừa nhung nhăng,

Ừ thì…gió, ừ thì…trăng,
Chỉ trăng với gió cũng rằng chơi ngông!

Ừ thì… đục, ừ thì… trong,
Tỉnh queo thế sự, vẫn hòng được say!

Ừ thì…đó, ừ thì…đây,
Chưa đi xa, đã biết ngày đi xa,

Ừ thì…bạn, ừ thì… ta,
Một đời lắm bạn, ai là thương yêu?

Ừ thì… sớm, ừ thì… chiều,
Qua rồi, nghĩ lại, bao nhiêu nỗi buồn!
2008

Thảo luận cho bài: "Lại… ừ thì…"