Làm thay Từ Thức đề bức bình phong trắng tại nơi ở của nàng tiên Giáng Hương kỳ 2

Tác giả:

Thương mang vân ngoại đoản trường chu,
Mân, Quế càn khôn nhật dạ phù.
Nhất điểu mạc thiên phi bất tận,
Liên giang đạm tảo bích du du.

 

Dịch nghĩa

Ngoài đám mây xanh mờ, có những bãi cát dài, ngắn
Ngờ rằng đất Mân, Quế ngày đêm nổi rõ lên
Buổi chiều hôm, một con chim bay xa tít
Mây mù quang tạnh, dòng sông xanh biếc, bao la một màu

Thảo luận cho bài: "Làm thay Từ Thức đề bức bình phong trắng tại nơi ở của nàng tiên Giáng Hương kỳ 2"