Lâm Thụ Thảo Chi*

Tác giả:

Lâm thụ thảo chi tống biệt bi
Thê thê tế vũ mộng trung si
Sâm lâm lạc diệp phiêu linh tán
Tịch mịch hà phương trích lệ thuỳ

(nôm)
Rừng cây ngọn cỏ buồn tiễn biệt
Mưa rơi buồn niềm si trong mộng tưởng
Rừng cây lá đổ tan tác
Về đâu cô quạnh để lại giọt lệ rơi

* Đường thi, tứ tuyệt. Hoạ bài nôm thất ngôn trường thiên Rừng Buồn của tác giả Rừng.

Thảo luận cho bài: "Lâm Thụ Thảo Chi*"