Lặng lẽ lắc đầu

Tác giả:

Trước mặt là sông
Sau lưng là núi
Bên này là suối
Bên kia là đèo

Còn biết đi đâu
Đành đứng lắc đầu

Lắc đầu nhìn sông
Sông sâu khó lội
Lắc đầu nhìn núi
Núi cao khó trèo

Lắc đầu nhìn đèo
Mây giăng kín lối
Lắc đầu nhìn suối
Thác ghềnh cheo leo

Lắc đầu nhìn theo
Ngàn trùng xa khuất
Đất về cuối đất
Trời đã cùng trời

Thở dài hỏi gió
Gió còn rong chơi
Thở dài hỏi nắng
Nắng không trả lời
Thở dài hỏi nước
Nước đầy lại vơi
Thở dài hỏi người
Người không đáp lại
Thở dài hỏi mãi
Người đã quên  người…

Lắc đầu mà thôi
Thở dài mà thôi.
(2001)

Thảo luận cho bài: "Lặng lẽ lắc đầu"