Lặng Lẽ

Tác giả:

Tôi không chọn nắng, cầu mưa,
Nhớ người không cứ về trưa hay chiều .
Tôi yêu vì nắng cây reo,
Bướm bay vô cớ, gió vèo tự nhiên.

Đời tình: hoa thắm thêu duyên,
Tóc mây vắt mộng, mắt huyền gợi mơ .

Em là “người ấy” hay cô
Sầu chung duyên kiếp làm thơ, đủ rồi .

Tôi tin người để tin tôi,
Để tin tưởng mãi rằng đời dễ tin.

Tôi vui lòng sống trong im,
Hồn nương bóng gió, lời chim đến người .

– Yêu là khó nói cho xuôi,
Bởi ai hiểu được sao trời lại xanh ?

Thảo luận cho bài: "Lặng Lẽ"