Lãng Mạn Một Chiều Đông

Tác giả:

Buồn thay con nhện giăng tơ

Nhện ơi có biết, em giờ nơi nao?
Gặp em, mới có hôm nào
Lòng này đã mến, tình trao em rồi
Lòng còn cảm thấy bồi hồi
Những gì trao đổi, những lời em trao
Nhớ ôi là nhớ làm sao
Phút ban đầu ấy lòng nào dám quên
Lòng sầu cảm thấy buồn tênh
Trách mình quên hỏi số phone của nàng
E-mail lại chẳng rõ ràng
Thôi đành viết tặng đôi hàng ở đây
Nhìn mây cùng gió xum vầy
Mà lòng quặn thắt, em này biết chăng?

Thảo luận cho bài: "Lãng Mạn Một Chiều Đông"