Lặng Thầm Dĩ Vãng

Tác giả:


lặng thầm dĩ vãng

hồn mơ ngày tháng mãi u hoài
lặng thầm dĩ vãng chẳng còn ai
hư vô , mệt mỏi , chân dừng bước
gửi lại bình yên đến chốn này

hình như Ô Thước đã gần , xa
tháng bảy , mưa Ngâu – lệ cũng nhòa
bến cũ còn đợi thuyền không nhỉ
sao bóng dã tràng vẫn thiết tha

tuổi thơ theo gió nhạt từng giờ
qúa khứ trôi dần , xóa ước mơ
ký ức tàn theo ngày tháng vội
để mỗi phút giây , mộng ước chờ

 

Thảo luận cho bài: "Lặng Thầm Dĩ Vãng"