Lãnh đủ

Tác giả:

Em ô một lạnh mình anh lãnh đủ
Ngoại dù vùng mưa nhỏ hoá mưa to

Thảo luận cho bài: "Lãnh đủ"