Lạnh thu

Tác giả:

Lá đã thuyền cánh hoa cũng thuyền
Bao nhiêu lúng liếng cái hồ sen
Chớm thu chừng dịu cơn may thoảng
Ngần ấy năm giời để có em

Hai đứa hai nẻo đời bất hạnh
Đò nát riêng luồng đụng nhau chi
Ốc không mang nổi mình thân ốc
Mang cọc cho rêu được ích gì

Thăm thẳm cõi lòng cơn bão khô
Nước trong thấu đáy gợn sen hồi
Từ độ dứt xuân tràn lửa hạ
Ngấn trăng quan họ lạnh se mơ
Nguồn: Đôi mươi quan họ (thơ), Anh Vũ, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Lạnh thu"