Lấp lánh

Tác giả:

Tim sánh tim má kề liền cạnh
Sóng lân tinh lấp lánh mắt đăng tình

Thảo luận cho bài: "Lấp lánh"