Lập Thẩm Định Và Quản Trị Dự Án Đầu Tư

Tác giả:

Lập Thẩm Định Và Quản Trị Dự Án Đầu Tư

Kết cấu của cuốn sách “LẬP – THẨM ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ” gồm tám chương:

Chương 1. Cơ sở phương pháp luận

Chương 2. Thiết lập dự án đầu tư

Chương 3. Thẩm định dự án đầu tư

Chương 4. Thẩm định tài chính dự án đầu tư trong điều kiện có lạm phát

Chương 5. Xác định quy mô và thời điểm đầu tư

Chương 6. Quản lý thời gian thực hiện dự án

Chương 7. Quản lý chi phí thực hiện dự án

Chương 8. Quản lý việc bố trí và điều hòa nguồn lực thực hiện dự án

cùng phần câu hỏi và bài tập nhằm củng cố kiến thức sau mỗi chương.

33065_39606

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: TS. Phạm Xuân Giang
  • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
  • Nhà phát hành: Kinh Tế
  • Mã Sản phẩm: 2030020005530
  • Khối lượng: 460.00 gam
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Ngày phát hành: 04/2010
  • Số trang: 360

Thảo luận cho bài: "Lập Thẩm Định Và Quản Trị Dự Án Đầu Tư"