Lạy Chúa Ba Ngôi

Tác giả:

Con quỳ lạy Chúa ba ngôi ..

Cho con thoát cảnh đơn côi một mình…
Bao năm theo đuổi chữ “tình” …
Mà sao con vẫn riêng mình, Chúa ơi !!!

Xin thương chút phận lẻ loi…
Cho con gặp được một người thương con…
Cho dù sông cạn núi mòn…
Thủy chung con nguyện sắt son với người …

Hôm qua hạnh phúc mỉm cười …
Người con mới gặp ở nơi giáo đường…
Tưởng đâu kết thúc đoạn trường ..
Lòng con trót tưởng .. người thương đến rồi …

Vẫn là một kiếp đơn côi …
Người ta đã bỏ con rồi, Chúa ơi !!…
Chúa đang ngự chốn cao vời …
Chắc ngài thấu hiểu những lời trông mong (plz…)
Bực mình, Chúa ghé mắt trông:
“Mày hay kén chọn, tao không cho mày!”

Kỷ niệm một chiều PT, 2000

Thảo luận cho bài: "Lạy Chúa Ba Ngôi"