Lạy Chúa

Tác giả:

Con quỳ xin chúa ở trên cao

Nhìn thấu tim con ngõ ngách nào
Chỉ một bóng hình con bé ấy
Mỗi lần gặp mặt cứ xôn xao !

Con đã viết hàng chục lá thư
Cố trau cố chuốt bóng văn từ
Ngày nào cũng ngóng lòng khắc khoải
Mà nó phớt lờ giả bộ như…

Có nhiều khi nhớ đem đàn ra
U buồn nhẹ lướt khúc tình ca
Con nén tâm tư trong tiếng hát
Thầm gởi nỗi lòng yêu thiết tha.

Con cầu xin Chúa được nó thương
Để khỏi khổ sầu khỏi vấn vương
Sáng Chúa Nhật con đều đi lễ
Con đã hứa rồi, Chúa nên thương!

Yên Nhiên 

Thảo luận cho bài: "Lạy Chúa"