Lay Lất

Tác giả:

ý tưởng vẩn vơ chẳng đúng, sai

lập đi, lập lại, quanh quẩn mãi

những con chữ khuyết tật không may

lao lung chật chội vùng ngực trái

càng vẫy thoát, càng vướng, chán thay!

lay lất tình đời – nỗi trơ vơ

lay lất tháng ngày – khoảnh khắc trôi

lay lất phận người – từng hơi thở

lay lất nghiệp trần – lay lất tôi!

Thảo luận cho bài: "Lay Lất"