Lễ cúng thần Sóng biển của dân tộc Chăm

Tác giả:

Lễ cúng thần Sóng biển đã gắn bó lâu đời trong cộng đồng bà con dân tộc Chăm vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là nghi lễ dân gian truyền thống của đồng bào, với mục đích cầu mong thần Sóng biển chở che, phù hộ cho những người đi biển, cứu giúp họ khi gặp nạn.

4

Đối với người Chăm, thần linh hiển hiện, ngự trị khắp nơi: đất, trời, sông, núi, nhà cửa, đất đai… đều có những vị thần trông coi, đảm trách. Cũng như dân tộc Kinh và một số dân tộc khác, dân tộc Chăm cũng có vị thần biển ngự trị và trông coi Đại dương mà người Chăm thường gọi là thần Po Riyak.

Po Riyak hiển linh được người Chăm tôn thành thần và thờ phụng ở hầu hết các làng Chăm Ninh Thuận. Người ta gọi Ngài là thần Sóng biển. Thời gian qua, lễ cúng thần Sóng biển của đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận đã trở thành một sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng bản địa độc đáo.

Lễ tế được tổ chức vào đầu năm lịch Chăm (khoảng tháng 4, tháng 5 dương lịch). Hàng năm, đồng bào Chăm không phân biệt Bà la môn hay Bà ni đều sắm sửa lễ vật về đây cúng tế rất đông đúc và nhộn nhịp. Lễ cúng Po Riyak được tổ chức theo nghi thức Rija Harei do các vị Mâduen, Ka-ing và ban nhạc lễ thực hiện. Đây cũng là một hoạt động có ý nghĩa xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của văn hóa dân tộc Việt Nam.

Một số hình ảnh tái hiện lại buổi lễ cúng thần Sóng biển của đồng bào dân tộc Chăm Ninh Thuận tại ” Làng”.

Lễ vật gồm có hoa quả tươi, trầu cau để dâng lên thần Biển.
Lễ vật gồm có hoa quả tươi, trầu cau…

 

Thảo luận cho bài: "Lễ cúng thần Sóng biển của dân tộc Chăm"