Lên Cao

Tác giả:

Ở một nơi nào xa rất xa
Mênh mông ơi những dải ngân hà
Là nơi ta lạc nhau ở đấy
Suốt đời mơ một chiếc cầu qua

Ở một nơi nào cao hơn mây
Trăng khuya không thức với đêm dài
Là nơi em giấu buồn ở đấy
Buồn một mình thôi, chẳng chia ai

Ở một nơi nào tít mù khơi
Bên kia nhân thế, bên kia đời
Là nơi tôi tìm em ở đấy
Xin nửa mảnh hồn lỡ đánh rơi…

CV

Thảo luận cho bài: "Lên Cao"