Lên lầu chuông chùa Ngọc Sơn

Tác giả:

Đăng chung lâu

Lão ông giải cấu cộng huề châu,
Loạn đả lâu chung hoán thướng lâu.
Nhân ngữ trà yên thiên bán lạc,
Thuỷ quang vân ảnh toạ trung phù.
Tà tà phi điểu qua cao thụ,
Cổn cổn tình vân điệp tế lưu.
Bất vị di nhàn yên chí thử,
Giang san mạc thác cổ kim sầu.

Dịch nghĩa

Tình cờ gặp ông đầu bạc, ông rủ ta cùng bơi thuyền vào chơi núi Ngọc,
Trên núi chuông đánh inh ỏi, như giục khách lên lầu.
Giữa khói trà thơm ngát, tiếng người nói ra rơi vào lưng chừng trời,
Ánh nước rọi lên mây, ánh mây rọi vào phòng lơ lửng giữa chỗ khách ngồi chơi.
Ngang tầm mắt chúng ta, trên ngọn cây cao ngất, chim bay qua bay lại,
Trông xuống thấy hồ Gươm nhỏ xíu, sóng gợn lên những vẻ sáng chói của bầu trời quang tạnh.
Nếu chẳng cốt ở sự cầu vui, thì ai có đến đây làm gì?
Những việc đáng buồn đáng giận xưa nay, xin chớ gợi ra làm gì cho lòng ai thêm bận.
Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Lên lầu chuông chùa Ngọc Sơn"